تعدادی از هواداران استقلال و پرسپولیس که از نتیجه و عملکرد دو تیم در بازی دیروز رضایت نداشتند، مشغول ترک استادیوم بودند که در ورودی شرقی ورزشگاه آزادی با حملات چند فرد ناشناس روبرو شدند. به گفته شاهدان تعداد این افراد ۸ نفر بود و با چاقو و تهدید موبایل هواداران را از آنها می گرفتند.