در پانزدهمین دقیقه از بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس، پس از خطای طارق همام روی حسین ماهینی، اعضای کادرفنی پرسپولیس به شدت به بازیکن عراقی استقلال معترض شدند. اتفاقی که با دخالت به موقع علیرضا فغانی ختم به خیر شد.