حدود ۲۰ هزار نفر در ورزشگاه آزادی حضور دارند و حاضرین در استادیوم علیه هم به شدت فحاشی می کنند و فضای نه چندان خوبی را به وجود آورده اند.

همچنین در گیت ورودی ورزشگاه، دو هوادار خانم که با گریم خود را شبیه مردها کرده بودند دستگیر شدند و چند هوادار خانم دیگر هم نتوانستند وارد استادیوم شوند.

همچنین پلیس هایی با لباس شخصی مانع از به راه افتادن بازار سیاه شده اند.