دلبری - مدیر تامین و توزیع سوخت وزارت نفت - در جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا در مورد میزان توزیع بنزین یورو۴ از ابتدای سال تاکنون، اظهار کرد: روزانه ۲۷ میلیون و ۸۱۰ هزار لیتر بنزین یورو۴ توزیع کرده‌ایم که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون روزانه ۹ میلیون و ۳۸۷ هزار لیتر توزیع گازوئیل داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.

مدیر تامین و توزیع سوخت وزارت نفت با اشاره به اجرای تعهدات توزیع سوخت نفت گاز یورو۴ گفت: در حال حاضر در ۱۸۴ جایگاه سوخت گازوئیل یورو۴ توزیع می‌شود.

دلبری با تاکید بر بهبود کیفیت هوا طی سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال ۱۳۸۷ میزان دی اکسید گوگرد در هوای تهران ۴۰.۵۶ ppb بوده است. این در حالیست که در سال ۱۳۹۶ این عدد به ۷.۱۷ ppb کاهش یافته است. بنابراین در سال ۱۳۹۶ حتی یک روز دارای دی اکسید گوگرد غیر مجاز نداشتیم.

مدیر تامین و توزیع سوخت وزارت نفت تاکید کرد: حجم تولید نفت‌گاز در ماه جاری و ماه آینده با تغییراتی که در فرآیند تولیدات پالایشگاه ستاره خلیج فارس و بندر عباس ایجاد می‌شود بیشتر از حجم موجود خواهد بود.