بر اساس نتایج تحقیقاتی که به تازگی در آلمان اعلام شده است ۱۷۰۰ نفر از صاحب منصبان کلیسای کاتولیک در آلمان بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۳۶۷۷ نفر که اغلبشان پسران زیر ۱۳ سال بوده‌اند، مورد سوءاستفاده جنسی قرار داده‌اند.

برخی کارشناسان گفته‌اند رقم قربانیان اعلام شده، ده درصد آمار واقعی است.