جوانان انقلابی غزه با کمترین امکانات اما اراده‌ای قوی تصمیم گرفته‌اند جبهه جدیدی علیه اشغالگران باز کنند. آنها تلاش دارند با برگزاری علمیات روانی شبانه به همه اعلام کنند که فلسطینیان در سرزمین خود باقی می‌مانند و این اشغالگران هستند که باید از اینجا بروند.