به تازگی طرح اولیه از یک زمین فوتبال خودکار دارای سیستم  قابل تغییری ارائه شده است. این طرح اولیه اجازه می دهد در استادیوم کنسرت و رویدادهای ورزشی برگزار شود.  طرح مذکور Stadia Pitch نام گرفته است.

با انتقال ماژول های چمنی می توان استادیوم را برای هر یک از این رویدادها آماده کرد. جالب آنکه این فرایند جابه جایی با دقت بالایی انجام می شود.

 علاوه بر آن  ساختمان سازه سیستم کنترل وضعیت آب وهوا دارد که به رشد چمن در هر وضعیتی کمک می کند.