اطراف ورزشگاه آزادی مثل دربی های قبل پر از حاشیه است. بلیت های جایگاه با قیمت های صد تا دویست هزارتومانی در بازار سیاه به فروش می رسند. حواشی دیدارهای گذشته در لیگ برتر باعث شده تا بازرسی بدنی شدیدی از هواداران دو تیم به عمل بیاید. 

مانند دیدارهای مهم دیگر، برای دربی ۸۸ هم زنان پلیس بسیج شده اند تا دختران با گریم پسرانه را شناسایی کنند و از ورود آنها به ورزشگاه جلوگیری کنند.