سی ان بی سی گزارش داد، به دلیل رشد بالای اقتصاد هند که سریع ترین نرخ رشد اقتصادی جهان محسوب میشود، شمار میلیاردرهای خودساخته در این کشور سریعا رو به افزایش است. در این رده بندی، ثروتمندترین افراد هندی به ترتیب عبارت اند از:

۱-موکاش آمبانی که با ۴۷.۸ میلیارد دلار ثروت در رده نخست ایستاده است. وی مدیرعامل گروه " ام دی" است.

۲-خانواده هیندوجا

۳- لاکشمی میتل

۴- عظیم پریمجی

۵-دیلیپ شانگوی

۶-اودای کوتاک

۷- سیروس پوناوالا

۸- گواتام آدانی

۹- سیروس پالونجی

۱۰-شاپور پالونجی