در تحقیقات میدانی از شاهدان؛ عامل این تیراندازی مرگبار که برادر شوهر زن جوان بود شناسایی شد.

با مشخص شدن هویت متهم جنایت تحقیقات برای دستگیری مرد جوان آغاز شد. این در حالی بود که مشخص شد همسر مقتول مدتی قبل دست به خودکشی زده است و زن جوان با توجه به مشکوک بودن مرگ همسرش خواستار پیگیری پرونده و روشن شدن علت اصلی مرگ همسرش شده بود. اما برادر شوهرش- متهم فراری- چندین بار از او خواسته بود که از شکایتش صرف نظر کند که عروس خانواده به درخواست وی توجه نکرده بود.

در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهم از بروجرد فرار کرده و راهی پایتخت شده است.بدین ترتیب کارآگاهان اداره آگاهی راهی تهران شده و مرد جوان را در مخفیگاهش دستگیر کردند. متهم برای تحقیقات به بروجرد منتقل شد.