باید به منتقدان یادآور شد دولت حسب قانون بودجه مصوب مجلس حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان باید پرداخت داشته باشد؛ والا از پرداخت حقوق کارکنان، یارانه، مستمری بازنشستگان و سایر هزینه‌های جاری درمی‌ماند.

از‌یک‌سو این‌ بار بزرگ بر دوش دولت است و دولت ناچار است آن را از محل فروش ارز، سکه، واردات، گمرکات، ارزش افزوده و مالیات بر درآمد و فروش اموال ثابت کسب کند. این بار بر دولت سنگینی می‌کند، به‌علاوه اینکه همگی از ارتقای سطح معیشت کارمندان و مردم سخن می‌گویند و از دولت توقع دارند زندگی مردم را بهتر بسازد.

از سویی دولت همچنان یارانه سوخت، برق، آب می‌دهد و درآمدهایش قابل حصول نیست.

 

همین عیب‌جویان که از‌یک‌سو فریاد بهترشدن وضع مردم، ارزانی، افزایش حقوق کارگران، افزایش حقوق کارکنان، افزایش یارانه پرداختی مردم را می‌دهند، با برجام و ادامه آن با اروپاییان مخالف‌اند و معتقد به سیاستی رادیکال در خارج کشور هستند. به این مسئله توجه نمی‌کنند که با خروج آمریکا از برجام و مرحله اول تحریم‌ها، خرید نفت کره‌جنوبی و فرانسه از ایران به صفر رسیده و روسیه نیز با کمال گشاده‌دستی قول جبران کمبود نفت ایران در بازارها را به آمریکا داده است.

باید به آنها گفت ایران به رئیس‌جمهور نظامی نیازی ندارد اما به یک هم‌صدایی بین ارگان‌های مختلف و سپردن کار به کاردانان و حمایت از آنها نیاز دارد؛ نه آنکه اگر فردی چون وزیر خارجه در مقابل بیگانگان سینه سپر کند و با تمام وجود پیش برود، آنگاه پشت او را خالی کنیم و در رسانه‌ها از او موجودی منفعل بسازیم.

هرچند تاریخ خود حکم می‌کند و امروز هم درباره کسانی که گاه به خیانت متهم شده‌‌اند، قضاوت خود را دارد اما گاه بسیار دیر می‌شود. هم‌صدایی در حکومت و تشریح واقعیت برای مردم و ارائه راه‌حل مشخص و امیدوارکردن مردم به انجام آن یک ضرورت است؛ در این‌صورت است که نهال امید در دل مردم برای خود و فرزندان و نوادگان آنها بارور می‌شود. برای همه مشکلات اعم از داخلی و زیست‌محیطی یا خارجی باید برنامه ویژه طراحی شود. افراد ظالم و گردنکشان تاریخ نتوانسته‌‌اند تمدن‌ها را نابود کنند و حتی جذب تمدن‌ها شده‌‌اند اما زیروروهای تغییرات طبیعی در بسیاری موارد علاوه بر خسارات، تمدن‌ها را هم نابود کرده‌اند. امثال ترامپ و حتی بسیار بدتر از او در تاریخ بسیار بوده‌‌اند اما فقط توانسته‌‌اند لطمه‌های موردی به مردم بزنند و سرو تمدن با خم‌شدن مجددا راست‌قامت شده است اما اگر ریشه سرو خشکیده شود، دیگر سر بلند نخواهد کرد.