- توضیحات مسئولان راجع به گرانی رب، گوجه و سیب زمینی جالب و شرم آوره! فرمودند کشت گوجه کم بوده و گوجه ها رو کارخونه ها خریدند برای رب و رب هم صادر شده! سیب زمینی ها رو صادر کردند تا پول بیشتری بگیرند!

- پدر من بعد از ۳۰ سال خدمت در نیروهای مسلح بازنشسته شده و به دلیل کشیدن دندان هایش نمی تواند غذا بخورد و چند ماه است که به امید پاداش بازنشستگی کنج خانه نشسته است ولی خبری نیست. خواستم از طریق این رسانه به مسئولان بگویم تو را به خدا به فکر این قشر زحمت کش هم باشید. با این وضعیت تاخیر بیش از این جایز نیست.