این وکیل دادگستری ، با بیان اینکه پرونده موکلش به اتهام سبّ النبی در فضای مجازی در دادگاه کیفری کاشان، مطرح بوده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه دادگاه کیفری کاشان اتهام موکلم را سبّ النبی تشخیص داده بود او را به اعدام محکوم کرد. خوشبختانه حکم اعدام موکلم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه هم‌عرض در اصفهان ارجاع شده است.

علیزاده طباطبایی با بیان اینکه موکلم تمایلی به ذکر نامش ندارد، افزود: حکم خوب و مستدلی از ناحیه شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور صادر شده است. این هم تذکری است برای تمام کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. برای موکل من به دلیل فوروارد چند پیام که از آن توهین استنباط می‌شد و به اتهام سبّ النبی حکم اعدام صادر شده بود.