امروز دربی بزرگ پایتخت برگزار می شود و هرکس پیش بینی خود را از مسابقه دارد. وقتی در این باره از فریدون زندی سوال می کنیم پاسخ می دهد: «به نظر من دربی یک بر یک مساوی می شود.» او ادامه می دهد: «البته امیدوارم در نهایت استقلال بتواند برنده مسابقه باشد چون من طرفدار استقلال هستم.»