لرد نورمن لامونت فرستاده ویژه دولت انگلیس در امور تجاری ایران و رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران امروز چهارشنبه (۴/۷/۹۷) با مصطفی کواکبیان رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

کواکبیان در ابتدای این دیدار با اشاره به گفتگوهای ایران و انگلیس در خصوص برجام گفت: مطابق گزارشهای مراجع صلاحیتدار بین المللی، ایران به تعهدات خود در قالب برجام پایبند بوده است اما طرفهای مقابل نتوانستهاند اقدامات عملی در خوری برای اجرای تعهدات خود انجام دهند. وی افزود: انتظار ما از انگلیس و سایر کشورهای اروپایی این است که اقدامات ملموس و عملی انجام دهند که تداوم برجام برای ایران بیهوده و بی اثر نباشد.

رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در بخش دیگری از سخنان خود سطح روابط تجاری ایران وانگلیس را ناچیز شمرد و گفت: ظرفیتهای تجاری ایران و انگلیس بسیار بالاتر از سطح کنونی مبادلات دو طرف است لذا دولت انگلیس باید با ارادهای جدی تر در این خصوص گام بردارد. وی افزود: تسهیل مبادلات بانکی کمک فراوانی به ارتقای سریعتر مناسبات فیمابین خواهد کرد.

کواکبیان در ادامه تحریمهای آمریکا علیه کشورمان را ظالمانه خواند و گفت: تحریمهای ظالمانه آمریکا مردم ایران را هدف قرار گرفته است و موجب شده است که دسترسی مردم به برخی از نیازهای اساسی خود با مشکل روبرو شود.

رییس گروه دوستی پارلمانی کشورمان در ادامه با اشاره به حادثه تروریستی چند روز پیش در اهواز گفت: وجود پایگاه برخی از رهبران فکری گروههای تروریستی در کشورهای اروپایی پذیرفتنی نیست.  

لرد نورمن لامونت رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران نیز در این دیدار ضمن اشاره به حمایت دولت انگلیس از تداوم برجام گفت: انگلیس بر خلاف آمریکا هم پیمان سنتی خود، از تداوم برجام حمایت میکند و در مذاکرات به دنبال راهکارهایی است که براساس آنها بتواند روابط تجاری و اقتصادی خود را با ایران ارتقاء دهد.

وی افزود: دولت انگلیس از هیچ تلاشی برای تداوم اجرای برجام فروگذار نیست اما فشارهای دولت آمریکا بر شرکتهای بریتانیایی کار آنها در ایران را با مشکل روبرو کرده است.

لرد نورمن لامونت رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در ادامه این دیدار با اشاره با حوزههایی که مستثنی از تحریمها هستند گفت: ما از مواردی که مستثنی از تحریمهای آمریکا هستند اطلاع داریم و تلاش خود را برای تامین نیازهای ایران در این حوزهها شروع کردهایم.

وی در پایان این دیدار با محکوم کردن حادثه تروریستی اهواز گفت: از نظر ما این اقدام تروریستی غیرقابل توجیه و محکوم است و با خانوادههای بازماندگان همدردی می کنیم.