نخست‌وزیر نروژ گفت: در این دیدار به موضوعات سوریه و یمن پرداختیم.

وی تاکید کرد: باید در تمامی مناطق (سوریه و یمن) برای کمک‌های بشردوستانه دسترسی داشته باشیم.