جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس که حزب مخالف دولت محافظه کار این کشور موسوم به «توری» نیز به شمار می رود، امروز در سخنانی اعلام کرد: حزب کارگر علیه طرح برگزیتی رأی خواهد داد که مبتنی بر پیشنهادات «ترزا می» نخست وزیر باشد.

رهبر حزب کارگر انگلیس در ادامه گفت که این حزب آماده است تا هدایت مذاکرات برگزیت را نیز بر عهده بگیرد.

وی در این خصوص تأکید کرد: حزب کارگر به نتایج همه پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی که در آن انگلیس ها خواستار خروج از اتحادیه اروپا شدند، احترام می گذارد؛ ولی در شرایط جاری حزب کارگر در مخالفت با طرح برگزیتِ ارائه شده از سوی ترزا می رأی خواهد داد.