علی مطهری روز چهارشنبه در دیدار سرگئی گاوریلوف عضو دومای روسیه و عضو مجمع بین المجالس کشورهای مسیحی ارتدوکس و هیأت همراه با اشاره به اشتراکات میان مجلس شورای اسلامی و مجمع بین المجالس کشورهای مسیحی ارتدوکس، افزود: توجه جدی به ادیان آسمانی و محوریت دین از اشتراکات مهمی است که می توان از این بستر برای حل معضلات فرهنگی و اعتقادی جوامع بهره برد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه افراط گرایی مانع جدّی در برابر برقراری عدالت و امنیت در جهان است، گفت وگو میان صاحبنظران اسلام و مسیحیت می تواند به تقریب مذاهب و نزدیکی جوامع به یکدیگر کمک کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور سه نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی را نشاندهنده آزادی حق انتخاب پیروان ادیان آسمانی در ایران و حقوق برابر با دیگر هموطنان مسلمان ایرانی خود دانست.

تاکید بر مبارزه با تروریسم و خشکاندن ریشه های آن در همه کشورهای جهان

سرگئی گاوریلوف عضو دومای روسیه و رئیس مجمع بین المجالس کشورهای مسیحی ارتدوکس نیز در ادامه این دیدار با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مسیحیان ساکن در ایران، سوریه و

عراق گفت: مسیحیان ارتدوکس هیچگاه پشتیبانی و حمایت دولت و ملت ایران از مسیحیان محاصره شده توسط گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه را فراموش نخواهند کرد.

رئیس مجمع بین المجالس کشورهای مسیحی ارتدوکس بر توسعه و گسترش همکاری و ارتباطات چند جانبه مجمع کشورهای مسیحی ارتدوکس با سازمان های اسلامی استقبال کرد و افزود: توسعه و گسترش همکاری ها و رایزنی و گفت وگوهای مستمر فیمابین به انتقال اخبار و اطلاعات صحیح به مردم کشورهای مختلف جهان منجر می شود.

وی با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان کشورمان در حادثه تروریستی اهواز بر مبارزه با تروریسم و خشکاندن ریشه های آن در منطقه خاورمیانه و همه کشورهای جهان تأکید کرد.