مهراب قاسم خانی با انتشار تصویر یک گذرنامه در اینستاگرام، درباره ثبات اقتصادی در ایران نوشت: «یه زمانی اصلاً دلم نمیخواست برم، پولشم نداشتم. الآن چند وقته که خیلی دلم میخواد برم، هنوزم پولشو ندارم... بعد الکی بگید مملکت ثبات اقتصادی نداره.»

واکنش مهراب قاسم خانی به ثبات اقتصادی کشور