حسام الدین آشنا در حساب رسمی توییتر خود با اشاره به سخنان روز گذشته حسن روحانی در سازمان ملل متحد نوشت: «‌آنچه در وین آغاز شده بود، در در ملل متحد تکرار و تأکید شد. متن قدرتمندی که ظریف و موگرینی قرائت کردند خبری خوب بود برای صلح طلبان جهان و مردم ایران و خبری بد است برای همه نیروهای شر و سوداگران جنگ در همه جای جهان.

‌همان نیرویی که یکبار آمریکا را وادار کرد پای میز مذاکره بیاید بار دیگر هم این کشور را به میز مذاکره بر خواهد گرداند. این خواسته جهانی مبنی بر لزوم حفظ توافق با ایران صدای بلندی است که نه تنها در شورای امنیت بلکه باید در کاخ سفید هم شنیده شود. پنبه را از گوش خود بیرون بیاورید.

‌ایران میز مذاکره را ترک نکرده، ایران توافقی جهانی را بر هم نزده است. ایران به تعهدات خود وفادار و در رسیدن به اهداف صلح آمیز خود صبور است.آمریکا امروز تنهاتر از همیشه است مگر آنکه به اراده جهانی تن دهد.»