آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در جلسه اخیر شورای عالی حوزه‌های علمیه، با رأی اعضای این شورا به عنوان دبیر اول انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، آیت الله مرتضی مقتدایی که دبیر دوم این شورا بود، همچنان در این سمت باقی مانده است.

خاطرنشان می‌شود: آیت‌الله رضا استادی پیش از این دبیر شورای عالی حوزه علمیه بود و هم اکنون اعضای این شورا را حضرات آیات مرتضی مقتدایی، رضا استادی، سید هاشم حسینی بوشهری، سید محمد غروی، علیرضا اعرافی، سید احمد خاتمی و جواد مروی تشکیل می‌دهند و آیت الله علیرضا اعرافی مدیریت حوزه‌های علمیه را بر عهده دارد.