شهروندان عراقی در هشت ماهه نخست سال ۲۰۱۸، ۳۵۱۵ خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند و پس از آنها شهروندان ایرانی با خرید ۱۶۵۹ خانه در این کشور در رتبه دوم قرار دارند. در رتبه‌های بعدی خرید خانه در ترکیه به ترتیب شهروندان عربستانی با خرید ۱۵۷۳ خانه، شهروندان روسی با خرید ۱۱۸۰ خانه، شهروندان کویتی با خرید ۱۰۴۸ خانه و شهروندان افغانستانی با خرید ۱۰۴۵ خانه قرار گرفته‌اند.

یکی از قوانین ترکیه برای اعطای تابعیت به فرد خارجی این است که آن فرد خارجی خانه‌ای به ارزش حداقل یک میلیون دلار در آن کشور بخرد؛ بنابراین، با این قانون می‌توان ادعا کرد در هشت ماهه نخست سال ۲۰۱۸ حداقل یک میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار توسط شهروندان ایرانی از کشور ایران جهت خرید خانه در ترکیه، خارج شده است.