این رویه در اجلاس سالانه سازمان ملل از آنجایی تبدیل به سنت شد که هیات نمایندگی برزیل در سال‌های پیش از ۱۹۵۵ همواره به صورت داوطلبانه نخستین سخنران اجلاس مجمع عمومی پس از دبیر کل سازمان ملل بوده است.

این سابقه باعث شد از سال ۱۹۵۵ کشور برزیل به صورت عرفی نخستین سخنران اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از دبیر کل سازمان ملل باشد و پس از برزیل ایالات متحده آمریکا دومین کشوری است که رییس هیات نمایندگی آن (روسای جمهور) به پشت تریبون سخنرانی می‌رود.

البته در سال‌هایی معدود روسای دولت‌های برخی دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل به جای آمریکا به عنوان دومین کشور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سخنرانی کرده‌اند اما قاعده ثابت همچنان سخنرانی رییس دولت برزیل و سپس ایالات متحده آمریکاست.