النهرین نوشت، یک منبع امنیتی در استان دیالی عراق امروز چهارشنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ اسرار مهم جدیدی از ابوبکر البغدادی سرکرده داعش فاش کرد.

این منبع بیان کرد: ابوبکر البغدادی سرکرده داعش بر اساس اطلاعات به دست آمده از وی به استراتژی مصاهره(روابط خویشاوندی) متعدد با سرکرده های رده اول و مشاوران نزدیکش روی آورده است.

به گفته این منبع عراقی؛ البغدادی از این طریق به دنبال حلقه ای خویشاوندی است که حامی وی باشند و رخنه در اطرافیان وی رخ ندهد که موجب براندازی اش شود.

این منبع عراقی اعلام کرد: ابوبکرالبغدادی بر خلاف آنچه گفته می شود که وی ۴ بار ازدواج کرده، ۱۴ بار ازدواج کرده است و میان محافظان و معاونان و سرکرده های آن  حلقه ای از خویشاوندی برقرار است و البغدادی اهتمام ویژه ای به این موضوع دارد و برایش در اولویت قرار دارد زیرا آنرا برای تقویت توان و کسب حمایت اطرافیانش ضروری می بیند.