محمدعلی سعادتی  با بیان اینکه خانه فروغ فرخزاد ثبت‌ملی شده است، گفت:‌شهرداری آمادگی خرید این خانه را دارد.

وی ادامه داد: شهرداری تا کنون در انتظار ثبت ملی این خانه بود و شهرداری منطقه ۱۱ و حجت نظری عضو شورای اسلامی شهر تهران به دنبال این بودند که این خانه ثبت ملی شود.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران اضافه کرد: یکی از اولویت‌های شهرداری منطقه ۱۱ خرید خانه فروغ است و بازدیدهای متعددی از آنجا داشته است.

سعادتی گفت:‌مالکین آماده فروش هستند و باید بر روی رقم توافق صورت گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که بودجه خرید این خانه فراهم شده است،‌گفت: قطعا مشکلی وجود نخواهد داشت.