محمد مسیحی اظهار داشت: طبق قانون، مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

وی افزود: براین اساس آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل تابستان، ۱۵ مهرماه است؛ بنابراین مودیان تا این تاریخ مهلت دارند اظهارنامه مربوط به دوره تابستان را ارایه کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور توصیه کرد: مودیان برای تسریع در انجام امور، تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی این مهلت موکول نکنند.

«مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR علاوه بر ارایه اظهارنامه، مالیات تعیین شده را پرداخت کنند.»

به گزارش ایرنا، براساس آمارهای بانک مرکزی، دولت در چهار ماهه نخست امسال در مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال درآمد از محل مالیات های غیرمستقیم داشته که سهم مالیات بر ارزش افزوده ۹۲ هزار میلیارد ریال است.