علی فتح الله زاده در تازه ترین مصاحبه خود حرف‌هایی خواندنی به زبان آورد. او در بخشی از حرف‌هایش از این گفت که در دربی سال ۷۸ می توانستند حتی ۶ تا به پرسپولیس بزنند. در آن مسابقه پرسپولیس از دقیقه ۳۵، ۹ نفره شد ولی آبی ها نتوانستند بازی را ببرند. فتح الله زاده در مصاحبه خود با خبرورزشی گفته در آن بازی فائقی به آبی ها گفت مراعات پرسپولیس و پروین را کنند. او ادامه داد: «کار ما حرفه ای نبود. ما می توانستیم گل های زیادی به پرسپولیس بزنیم ولی با توجه به جو حاکم ترسیدند که مردم داخل زمین بریزند.» او در پاسخ به این سوال که آیا در آن بازی تبانی کردید یا نه؟ جواب داد: «نمی دانم حالا می خواهی اسمش را تبانی بگذار ولی ما این کار را کردیم و به حرف های فائقی گوش دادیم.»