در چهارمین روز مهرماه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی با ۹۰هزار تومان افزایش نرخ به ۵میلیون و ۲۱هزار تومان رسید. 
 

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۳۰ هزار تومان افزایش ، ۴میلیون و ۵۴۰هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شد. 

هر قطعه سکه نیم بهار آزادی با ۲۰ هزار تومان افزایش به ۲میلیون و ۴۰۳هزار تومان رسید و ربع سکه نیز با ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت،‌یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۰۰ تومان نرخ‌گذاری شد.