حسن روحانی همچنین دیداری با دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد داشت و در کنفرانس خبری با رسانه‌های بین‌المللی شرکت می‌کند.

رییس جمهور امشب عازم  تهران  خواهد شد.