سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه سوم مهر، پس از تماشای تئاتر «آوانتاژ» به کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی در توییتی نوشت: «نمایش آوانتاژ را دیدم، روایت صادقانه از یک معصومیت غریبانه. در ۴ آذر ۶۵، در اندیمشک ۵۲ هواپیما یکساعت و ۴۵ دقیقه شهر را می‌کوبند و کابوس جنگ را در جان شهر می‌نشانند با پیکرهای نایافته، اجساد فروپاشیده و دلهره‌های بازمانده. آوانتاژ، هنرمندانه آوار زندگی در یک شهر را باز می‌نماید.»

توییت وزیر فرهنگ و ارشاد درباره نمایش آوانتاژ