یک مرد خلاق،  یک کانکس را به استخری کوچک و مجهز تبدیل کرد. او چند متر شیشه را جایگزین قسمتی از بدنه این کانکس کرد و چند پمپ آب در آن قرار داد.

این کانکس، تمام امکانات یک استخر بزرگ را در خود جای داده است.