دکتر مجتبی شریعتی‌نیاسر در نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌های منطقه 5 در دانشگاه ایلام، اظهار کرد: مدیریت منطقه‌ای و ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دو برنامه‌ مهم وزارت علوم است که در پرتو مدیریت منطقه‌ای دانشگاه‌های مناطق دارای دو ماموریت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خواهند شد.

 

وی با بیان اینکه اشراف مدیران دانشگاه‌ها به مناطق بیشتر از ستاد است و تصمیم‌سازی آنان می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های ستاد کمک کند، تصریح کرد: این تصمیم در وزارت علوم بی‌سابقه است و می‌تواند کمک قابل توجهی به دانشگاه‌ها کند.

 

معاون آموزشی وزیر علوم درباره موضوع ساماندهی هم اظهار کرد: هدف ساماندهی ارتقای وضعیت موجود است و دارای دو مدل ادغام و تجمیع است که در ادغام، موسسات زیر خط استاندارد حذف نمی‌شوند، بلکه در یک واحد بزرگ‌تر ادغام می‌شوند.

شریعتی گفت: در طرح تجمیع از دو موسسه که هر دو زیر خط استاندارد هستند، یک موسسه‌ با نامی جدید تاسیس می‌شود.

وی تخصصی شدن و تغییر ماموریت‌ها را از دیگر برنامه‌های وزارت علوم برای دانشگاه‌ها با توجه به شرایط موجود دانست و تصریح کرد: رشته‌ها نیازمند ساماندهی هستند و برای حل این مشکل نیز مدیران دانشگاه‌ها باید پیشقدم شوند و پیشنهادات خود را ارائه دهند.

شریعتی نیاسری تاکید کرد: هیچ برنامه تحولی در وزارت علوم بدون مشارکت دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و همه‌ دانشگاه‌ها باید در این زمینه کمک کنند.