عکس/ خواب یک دیپلمات در نشست سازمان ملل

عکس/ خواب یک دیپلمات در نشست سازمان ملل