توجه کنید که شهر خساب وسعت زیادی ندارد اما با این وجود جزو شهرهای پرجمعیت نزدیک به امارات به شمار می آید. در سفر به شهر خساب متوجه خواهید شد که بسیاری از ساکنانش پاکستانی و بنگلادشی هستند. از نکات جالبی که درباره این شهر عمان می‌توان به آن اشاره کرد، وجود دلفین‌ها در اطراف بنادر است، دلفین‌هایی که با جست‌و‌خیزشان در آب‌های نیلگون خلیج فارس توجه گردشگران را به سوی خود جلب می کنند.

بد نیست بدانید که این شهر را پرتغالی‌ها در قرن هفدهم ساختند به همین خاطر برخی بناهای تاریخی نیز در شهر خساب به چشم می‌خورند.

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

خساب، خانه‌ی دلفین‌های خلیج فارس

منبع:لست سکند