«شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان که به آمریکا سفر کرده است با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد.

اکسپرس نیوز نوشت: وزیر خارجه پاکستان و ترامپ به صورت غیررسمی با هم ملاقات کرده و در مورد مسائل مهم منطقهای گفتگو کردند.

در این دیدار کوتاه طرفین به لزوم حل مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره تاکید کرده و خواستار بهتر شدن مناسبات میان دو کشور شدند.

قریشی در خصوص این دیدار گفت: حل سوتفاهمها و عادیسازی روابط میان اسلام آباد و واشنگتن محور این دیدار بود.

وزیر خارجه پاکستان افزود: ترامپ از اقدامات عمران خان اظهار رضایت کرده و برای دولت جدید پاکستان آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است ملانیا ترامپ و «مائیک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز در این دیدار حضور داشتند.

روابط میان پاکستان و آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ به شدت متشنج شده است، و  کارشناسان نزدیک شدن چین به پاکستان را عامل اصلی اعمال فشار از سوی آمریکا میدانند.