خبرگزاری فرانسه گزارش داد، جی چائوکن به تهیه اطلاعات شخصی هشت شهروند آمریکایی که برخی از آنها مقاطعه کار دفاعی این کشور هستند، برای سازمان اطلاعات چین متهم است.

این شهروند چینی ۲۷ ساله که نخستین بار در سال ۲۰۱۳ برای تحصیل در مهندسی برق و با ویزای دانشجویی وارد شیکاگو شده بود به یک فقره جاسوسی از جانب دولتی خارجی متهم است. دادستانی کل آمریکا جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

براساس تاییدیه دادگاه، این فرد ۲۷ ساله به عنوان افسر عالی رتبه اطلاعاتی در وزارت امنیت کشور چین فعالیت می‌کند که مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات شهروندی و مدنی را برعهده دارد و مسئول ضد اطلاعات و اطلاعات خارجی و همچنین امنیت سیاسی است.

تمامی هشت شهروند آمریکایی که این فرد چینی درباره آنها تحقیقات انجام داده، شهروندانی هستند که تابعیت این کشور را به دست آورده و اصالتا اهل چین یا تایوان هستند و در بخش‌های علوم و تکنولوژی آمریکا فعالیت دارند.

در تاییدیه دادگاه فدرال که توسط بازرس اف.بی.آی، مسئول رسیدگی به امور جاسوسی ارائه شده، آمده که در میان این هشت نفر یک مهندس است که در یکی از عالی رتبه‌ترین تامین کنندگان موتورهای هواپیما برای هواپیماهای تجاری و نظامی فعالیت دارد.