کریم حمیدوند فرماندار شهرستان اسدآباد در این باره گفت:  پدر خانواده تحت درمان اعتیاد بود و متادون مصرف می‌کرد اما مادر به اشتباه شربت متادون را به جای شربت سرماخوردگی به کودک دوساله‌اش خوراند. دقایقی بعد از خوردن این شربت کودک به ناگاه حالش دگرگون شد اما پس از رساندن بچه به درمانگاه وی بر اثر مسمومیت جان باخت.