اما شاخص قیمتی هر کدام از گروه‌های کالایی نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده اند؟

دخانیات: افزایش ۱۱۴/۴ درصدی

تفریح خانوار: افزایش ۵۱/۶ درصدی

اثاث، لوازم و خدمات خانه: افزایش ۳۷/۵ درصدی

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها: افزایش ۳۵/۹ درصدی

حمل‌ونقل: افزایش ۳۵/۹ درصدی

کالاها و خدمات متفرقه: افزایش ۳۲/۷ درصدی

پوشاک و کفش: افزایش ۱۹/۵ درصدی

موبایل: افزایش ۱۸/۴ درصدی

رستوران و هتل: افزایش ۱۶/۹ درصدی

بهداشت و درمان: افزایش ۱۵/۲ درصدی

هزینه تحصیل: افزایش ۱۴/۲ درصدی

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها: افزایش ۱۱/۶ درصدی