فاطمه ذوالقدر گفت: امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی ۲۴ ماده و تبصره‌های طرح نظارت بر صدا و سیما تصویب نهایی شد. 

ذوالقدر در خصوص مهمانان حاضر در جلسه امروز هم گفت: تصویب دو ماده باقی مانده از طرح نظارت بر صدا و سیما امروز با حضور آقایان موسوی و عبدالله‌زاده قائم سازمان صدا و سیما و معاون این سازمان و معاون پارلمانی وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات انجام شد.