دیلی تایمز نوشت، سوئدی‌ها در جریان انتخابابت نهم سپتامبر یک پارلمان معلق را تشکیل دادند و بلوک چپ‌میانه استفان لوون، نخست‌وزیر کنونی سوئد ۱۴۴ کرسی به دست آورد که یک کرسی بیشتر از "ائتلاف" اپوزیسیون راست‌میانه بود. "دموکرات‌"های ضد مهاجرتی سوئد هم که ۶۲ کرسی در پارلمان دارند، از رای به برکناری لوون حمایت کردند.

تحلیلگران انتظار دارند رئیس پارلمان سوئد اولف کریسترسون، رهبر حزب "میانه‌رو" را که بزرگترین حزب در "ائتلاف" اپوزیسیون است، مسوول تشکیل دولت آتی کند. اما در صورتی که اپوزیسیون "ائتلاف" در اقلیت قرار بگیرد، باید یا حمایت دموکرات‌های ضد مهاجرت سوئد را کسب کند که از زمان ورود به پارلمان در سال ۲۰۱۰ از سوی تمام طرف‌ها طرد می‌شود، یا اینکه چپ‌میانه از آنها حمایت کنند. سوسیال دموکرات‌های استفان لوون حمایت از یک دولت "ائتلاف" را رد کرده‌اند.

جیمی اکسون، رهبر حزب دموکرات سوئد امروز بار دیگر تاکید کرد این حزب هر دولتی را که موضع آنها در باب مهاجرت، بهداشت و درمان، بازنشستگی و جرایم را تایید نکند، ساقط می‌کند. او در مصاحبه‌ای تاکید کرد: اگر اولف کریسترسون می‌خواهد نخست‌وزیر شود، این کار تنها با کمک ما ممکن می‌شود.

این "ائتلاف" اپوزیسیون متشکل از احزاب "میانه‌روها"، "میانه"، "لیبرال" و "دموکرات‌های مسیحی" تاکید کرده است که با آنها مذاکره نخواهد کرد. رئیس پارلمان سوئد چهار مرتبه می‌تواند برای تشکیل یک دولت جدید اقدام کند و اگر شرایط همچنان در بن‌بست باقی بماند، سوئد ظرف سه ماه اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام می‌کند.

با توجه به اینکه بعید به نظر می‌رسد برگزاری انتخابات در شرایط کنونی بتواند تفاوت چندانی ایجاد کند، احتمال دارد سازش‌هایی انجام شود. شماری از مدل‌های ترکیب حزبی پیشنهاد شده است اما تمامی آنها به بهای سیاسی سنگینی نیاز دارد و حصول توافق ممکن است هفته‌ها به طول بینجامد. استفان لوون کنترل دولت انتقالی را تا زمان تعیین یک دولت جدید به دست خواهد گرفت.