الهیار ملکشاهی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا در مورد لوایح الحاق ایران به پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: این دو لایحه پیش از این در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان به هر دو این لوایح ایراداتی را گرفته بود و البته ایرادات شورای نگهبان دقیق بود که با حضور اعضای شورای نگهبان رفع شد.

وی افزود: در لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا پالرمو نیز شورای نگهبان ایراداتی داشت که عمده آنها مرتفع و امروز در جلسه علنی مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال می شود.

وی تصریح کرد: در مورد این لایحه نیز مجمع تشیخص مصلحت نظام ملاحظاتی داشت که برای شورای نگهبان ارسال و سپس به مجلس ارجاع داده شد.

نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس افزود: بعد این که شورای نگهبان این دو مصوبه مجلس را بررسی کند جهت اظهار نظر به مجمع ارسال می کند چون مجمع برخی از مواد این دو لایحه را مغایر سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخی سیاست های کلی نظام دانسته است.

وی اظهار داشت: لایحه پولشویی، قانون داخلی مابوده است و هدف این لایحه شفاف سازی مالی است که امر بسیار مثبتی است.

رییس کمیسیون قضایی مجلس افزود: نظام ما به دنبال شفاف سازی مالی است ولی قانون قبلی ما پاسخگو نبود از این رو ما اصلاحاتی را انجام دادیم، از جمله اصلاحات مهم ساختار کمیته اطلاعات مالی شورای پولشویی بود.

ملکشاهی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان به این لایحه درست بود ما باید ساختار را تعریف می کردیم که امروز این ساختار را تعریف کردیم.

وی گفت: در مورد الحاق ایران به پالرمو نیز ایرادات بیشتر شکلی بود که رفع شد.

وی تصریح کرد: ما برای پالرمو پنج شرط را در مقدمه آورده ایم که آن پنج شرط موجب می شود که پالرمو منطبق با قانون ایران برای ما لازم الاجرا شود، ممکن است برخی کشورهای عضو پالرمو این را نپذیرند که البته این برای ما مهم نیست اگر شروط ما را نپذیرند این قرارداد بین ما و آن ها برقرار نیست.