سردبیر سازندگی این کاریکاتور بزرگمهر حسین پور را در اینستاگرامش منتشرکرد.

شریعتمداری، وزیر صنعت