به گزارش ریانووستی، «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه اظهار داشت که فرانسه از توافق روسیه و ترکیه در خصوص ادلب استقبال می کند.

لودریان ضمن اشاره به اینکه با در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه دراین خصوص دیدار خواهد کرد گفت: این توافق فرصتی است که باید از آن استفاده کرد.

وی افزود: فرانسه از تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از این توافق نامه حمایت می کند، اما با این شرط که این توافقنامه در زمینه گسترده ای از روند سیاسی استفاده شود.

لودریان همچنین هشدار داد که بدون یک روند سیاسی خاورمیانه با یک جنگ ثابت تهدید می شود.