به گزارش رویترز، علی نزار فائق الشطری، معاون مدیرعامل شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، درباره صادرات نفت این کشور گفت: ما اندکی کمتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز صادر می‌کنیم، اما می‌توانیم به این سطح برسیم.

وی افزود: افزایش تولید نفت عراق، خیره‌کننده نخواهد بود؛ تنها افزایشی خفیف برای تأمین نیازهای بازار خواهد بود.

معاون مدیرعامل شرکت بازاریابی نفت عراق تصریح کرد: همه منتظر هستند که پس از تحریم‌های آمریکا چه می‌شود، ما فرصت‌طلب نیستیم و سهم ایران از بازار را تصاحب نمی‌کنیم.