الکساندر نوری سرمربی ایرانی الاصل فصل پیش وردربرمن به عنوان سرمربی اینگلشتات معرفی شد. اینگلشتات در بوندسلیگای دو حضور دارد و نوری هدایت این تیم را بر عهده گرفته است.