طبق بندی از متن قانون منع بکارگیری بازنشستگان، جانبازان ۵۰درصد به بالا شامل این قانون نمی شوند.

این در حالی است که آخرین درصد جانبازی ثبت شده مهدی تاج ۴۵درصد بوده و حالا می گوید: «طبق نظر پزشک متخصص ممکن است تغییراتی در درصد جانبازی ام پدید آید.»