رویترز گزارش داد، این اتهام زنی از سوی دولت پکن چند ساعت پس از آن مطرح شد که آمریکا و چین دست به اعمال تعرفه‌های جدید گمرکی علیه یکدیگر زدند.

خبرگزاری شینهوا از قول سند محرمانه درباره مناقشه تجاری دو طرفه بین آمریکا و چین که توسط شورای دولتی چین منتشر شد، گزارش داد که پکن به دنبال حل این مساله است تا به نفع منافع دو طرف کار کند اما دولت جدید واشنگتن متناقض عمل می‌کند و دائما چین را به چالش می‌کشد و همین مساله باعث شده تا مناقشه مذکور بدتر شود.