قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. 

شاخص نفت خام برنت با یک و ۷۸ صدم درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۶۳ سنت رسید.

از سوی دیگر، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۷۸ صدم درصد افزایش به بشکه‌ای ۷۲ دلار و چهار سنت رسید.

oild

از سوی دیگر، قیمت طلا در بازارهای جهانی با ۹ صدم درصد کاهش به ۳۸ دلار و ۴۳ سنت رسید.

gold