به گزارش رویترز، خبرگزاری "اعماق" شاخه اطلاع‌رسانی گروه تروریستی داعش ویدئویی منتشر کرد که در آن سه نفر که در خودرویی حضور داشته و گفته می‌شود در راه انجام حمله به یکی از مراسم‌های رژه ارتش ایران قرار داشتند.

طبق ویدئوی ضبط شده دو نفر از این افراد به زبان عربی در مورد جهاد صحبت کرده درحالیکه سومین فرد به زبان فارسی گفته به دنبال هدف قرار دادن سپاه پاسداران هستند. این ویدئو پس از حمله روز شنبه به مراسم رژه ارتش ایران در اهواز منتشر شده است.