غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه وزارت صنعت اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ را به بانک مرکزی داده اما بانک مرکزی آنها را منتشر نکرده است و گفته شده یک نسخه از این لیست به قوه قضاییه و مشخصا دادستانی داده شده است آیا این را تایید می‌کنید و آیا بر اساس این لیست افرادی احضار و مورد سوال قرار گرفته‌اند؟ گفت: لیستی که دادند کامل نبود.

وی ادامه داد: براساس آن لیست اقدام  شد و تعدادی صرافی و کسانی که مستقیم و غیر مستقیم کار کرده بودند احضار شدند؛ قرار شد مشخص باشد چه جنسی وارد کرده اند چرا که صرف یک لیست دادن نمی‌شود اعلام کرد؛ البته تعدادی بازداشت شدند و قراری صادر شده است این لیست البته کامل نبود و شامل همه کسانی که ارز گرفته بودند نمی‌شد.